ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
DLA RODZICÓW
i-DZIENNIK
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
WOLONTARIAT
SPORT
KOŁA DZIENNIKARSKIE
CHÓR
FOTO-GALERIA
MISTRZOWIE KODOWANIA
WYDARZENIA SZKOLNE
KONKURSY
SPOTKANIA Z RODZICAMI
KALENDARZ SPORTOWY
Historia szkoły
Pierwsza szkoła w Bożympolu Wielkim funkcjonowała już przed I wojną światową, nauczano w niej tylko w języku niemieckim - służyła ona niemieckiej części społeczności. 5 września 1945 roku rozpoczęła funkcjonowanie polska szkoła, w której naukę podjęło 46 uczniów. Pierwszą nauczycielką pełniąca również funkcję kierownika szkoły była Helena Leśniewska.

Od 1952 r. szkoła działała w systemie 7 - klasowym, a liczba dzieci i nauczycieli systematycznie rosła (np. w roku szkolnym 1960/1961 uczyło się 212 uczniów, było 4 nauczycieli). Od 1961 r. zgodnie z ustawą szkoła zaczęła funkcjonować, jako 8 - klasowa; w związku ze wzrostem liczby dzieci (było to spowodowane m.in. przypływem ludzi do pracy w Kombinacie Rolnym i budową osiedla dla pracowników) wzrosła też liczba zatrudnionych nauczycieli (m.in. w roku szkolnym 1993/94 było 435 uczniów i 25 nauczycieli).

12 marca 1993 r. - po wielu latach starań została oddana do użytku nowa szkoła, w której stworzono świetne warunki do nauki dla dzieci i młodzieży. W 1993 r. rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej, którą ukończono i oddano do użytku 2 maja 1995 roku.

1 czerwca 1996 r. Szkole Podstawowej w Bożympolu Wielkim nadano imię biegacza - maratończyka - Janusza Kusocińskiego. Dalszym etapem rozbudowy szkoły było dobudowanie części, w której znajdują się: świetlica, stołówka, kuchnia z zapleczem, pomieszczenia gospodarcze, gabinet stomatologiczny i gabinet pedagoga szkolnego. Tę część oddano do użytku w 1999 r.

W 1999 roku zgodnie z reformą szkolnictwa, obok szkoły podstawowej zostało utworzone gimnazjum i jako zespół szkół placówka funkcjonowała do 2001r., kiedy to rozdzielono zespół, tworząc osobną administrację dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

W 2012 roku ponownie utworzono z obu placówek zespół szkół.

Dotychczasowi kierownicy i dyrektorzy szkoły:

5.09.1945 r. – 15.03.1946 rok- Helena Leśniewska
16.03.1946 r. – 01.03.1951 rok – Leon Kminikowski
01.03.1951 r. – 01.02.1952 r. – Wiktor Chlabicz
01.02.1952 r. – 01.09.1952 r. – Leokadia Telmasz
1.09.1952 r. – 31.08.1966 r. - Wacław Tessa
1.09.1966 r. – 31.08.1970 r. - Mikołaj Stelmaszczuk
1.09.1970 r. – 23.01.1994 r. - Paweł Gackowski
24.01.1994 r. – 31.08.1999 r. – Maria Kędzierska
1.09.1999 r. – 31.08.2001 r. – Barbara Mucha (zespół szkół)
1.09.2001 r. – 31.08.2006 r. – Maria Kędzierska (szkoła podstawowa)
1.09.2006 r. – 31.08.2012 r. – Irena Wejer (szkoła podstawowa)
1.09.2012 r. do chwili obecnej – Danuta Milewczyk (zespół szkół)