ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
DLA RODZICÓW
i-DZIENNIK
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
WOLONTARIAT
SPORT
KOŁA DZIENNIKARSKIE
CHÓR
FOTO-GALERIA
MISTRZOWIE KODOWANIA
WYDARZENIA SZKOLNE
KONKURSY
SPOTKANIA Z RODZICAMI
KALENDARZ SPORTOWY
Plan lekcji klas IV-VI SP w roku szkolnym 2016/17
IV A
Godz. lekc.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1
8.00 – 8.45
religia
27
j.polski
27
j.polski
27
matematyka
25
 
 
2
8.55 – 9.40
matematyka
25
historia
27
historia
27
j.angielski
27/8
WF
S
3
9.50 – 10.35
WF
S
j.angielski
27/8
j.angielski
27/8
j.polski
29
WF
S
4
10.45 – 11.30
przyroda
24
matematyka
25
matematyka
25
j.polski
29
przyroda
24
5
11.45 – 12.30
j.polski
8
muzyka
24
muzyka
24
 
 
plastyka
7
6
12.45 – 13.30
technika
25
WF
S
WF
S
 
 
g.wych.
25
7
13.40 – 14.25
 
 
ZKK
24
ZKK
24
 
 
j.kasz./ZDW mat.
24
8
14.35 – 15.20
SKS dz
S
SKS chł
S
SKS chł
S
 
 
j.kaszubski
24
9
15.30 – 16.15
 
 
SKS chł
S
SKS chł
S
 
 
taneczne
15
IV B
Godz. lekc.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1
8.00 – 8.45
j.polski
29
j.polski
24
historia
24
 
 
j.polski
29
2
8.55 – 9.40
przyroda
22
muzyka
24
j.angielski
27/8
j.angielski
27/8
WF
S
3
9.50 – 10.35
WF
S
j.angielski
27/8
przyroda
24
religia
27
WF
S
4
10.45 – 11.30
technika
25
przyroda
24
matematyka
8
j.polski
27
plastyka
3
5
11.45 – 12.30
matematyka
25
informatyka
19
religia
8
j.polski
27
matematyka
25
6
12.45 – 13.30
 
 
WF
S
 
 
matematyka
25
g.wych.
29
7
13.40 – 14.25
 
 
ZKK
24
 
 
 
 
j.kaszubski
24
8
14.35 – 15.20
SKS dz
S
SKS chł
S
 
 
 
 
j.kaszubski
24
9
15.30 – 16.15
 
 
SKS chł
S
 
 
 
 
taneczne
15
V A
Godz. lekc.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1
8.00 – 8.45
matematyka
25
 
 
j.polski
29
j.polski
8
historia
24
2
8.55 – 9.40
j.angielski
8
inform.1
19
religia
24
WF
S
przyroda
24
3
9.50 – 10.35
j.polski
8
matematyka
25
matematyka
25
WF
S
matematyka
25
4
10.45 – 11.30
j.polski
8
j.polski
29
przyroda
24
przyroda
22
matematyka
25
5
11.45 – 12.30
WF
S
technika
29
WF
S
WDŻ
22
j.angielski
8
6
12.45 – 13.30
g.wych.
24
plastyka
25
muzyka
27
ZKK
20
infor.2
19
7
13.40 – 14.25
ZDW mat.
25
religia
25
j.angielski
8
 
 
j.kaszubski
24
8
14.35 – 15.20
SKS dz
S
SKS chł
S
 
 
 
 
j.kaszubski
24
9
15.30 – 16.15
 
 
SKS chł
S
 
 
 
 
taneczne
15
V B
Godz. lekc.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1
8.00 – 8.45
 
 
matematyka
25
j.angielski
8
religia
27
matematyka
25
2
8.55 – 9.40
j.polski
29
WF
S
j.polski
25
matematyka
25
matematyka
25
3
9.50 – 10.35
matematyka
25
j.polski
29
WF
S
przyroda
24
przyroda
24
4
10.45 – 11.30
muzyka
27
informatyka
19
WF
S
plastyka
24
technika
17
5
11.45 – 12.30
przyroda
24
 
 
historia
25
WF
S
j.polski
17
6
12.45 – 13.30
j.angielski
8
 
 
g.wych.
8
j.polski
29
j.angielski
8
7
13.40 – 14.25
religia
8
 
 
 
 
ZKK
20
j.kaszubski
24
8
14.35 – 15.20
SKS dz
S
SKS chł
S
 
 
 
 
j.kaszubski
24
9
15.30 – 16.15
 
 
SKS chł
S
 
 
 
 
taneczne
15
V C
Godz. lekc.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1
8.00 – 8.45
historia
24
j.angielski
8
 
 
przyroda
22
j.polski
8
2
8.55 – 9.40
matematyka
20
j.polski
8
 
 
WF
S
j.angielski
8
3
9.50 – 10.35
j.polski
29
przyroda
24
matematyka
29
WF
S
matematyka
8
4
10.45 – 11.30
j.polski
29
technika
27
j.polski
29
matematyka
25
plastyka
8
5
11.45 – 12.30
WF
S
matematyka
25
WF
S
religia
25
przyroda
24
6
12.45 – 13.30
muzyka
15
zdw
 
g.wych.
29
j.angielski
8
religia
24
7
13.40 – 14.25
infor.1
19
 
 
WDŻ
24
ZKK
8
j.kasz./inf.2
24/19
8
14.35 – 15.20
SKS dz
S
SKS chł
S
 
 
 
 
j.kaszubski
24
9
15.30 – 16.15
 
 
SKS chł
S
 
 
 
 
taneczne
15
VI A
Godz. lekc.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1
8.00 – 8.45
przyroda
22
j.polski
29
matematyka
27
historia
24
 
 
2
8.55 – 9.40
j.polski
24
matematyka
25
przyroda
19
przyroda
24
historia
29
3
9.50 – 10.35
j.polski
24
WF
S
j.angielski
27/8
j.angielski
25/8
religia
29
4
10.45 – 11.30
WF
S
WF
S
muzyka
15
informatyka
19
j.polski
29
5
11.45 – 12.30
matematyka
27
j.angielski
27/8
j.polski
24
matematyka
24
j.polski
29
6
12.45 – 13.30
matematyka
27
technika
29
WF
S
WDŻ
22
g.wych.
27
7
13.40 – 14.25
plastyka
27
ZKK
27
religia
25
zdw. Ang.
 
j.kaszubski
24
8
14.35 – 15.20
SKS dz
S
SKS chł
S
 
 
 
 
j.kaszubski
24
9
15.30 – 16.15
 
 
SKS chł
S
 
 
 
 
taneczne
15
VI B
Godz. lekc.
Czas trwania
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1
8.00 – 8.45
 
 
przyroda
22
 
 
matematyka
20
j.polski
27
2
8.55 – 9.40
matematyka
27
j.polski
29
j.polski
29
informatyka
19
j.polski
27
3
9.50 – 10.35
religia
27
WF
S
j.angielski
27/8
j.angielski
25/8
przyroda
27
4
10.45 – 11.30
WF
S
WF
S
historia
27
j.polski
8
matematyka
27
5
11.45 – 12.30
przyroda
29
j.angielski
27/8
muzyka
27
technika
8
matematyka
27
6
12.45 – 13.30
j.polski
29
matematyka
27
WF
S
plastyka
27
historia
18
7
13.40 – 14.25
ZDW mat
25
ZKK
27
religia
27
g.wych.
27
j.kaszubski
24
8
14.35 – 15.20
SKS dz
S
SKS chł
S
 
 
 
 
j.kaszubski
24
9
15.30 – 16.15
 
 
SKS chł
S
 
 
 
 
taneczne
15