ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
DLA RODZICÓW
i-DZIENNIK
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
WOLONTARIAT
SPORT
KOŁA DZIENNIKARSKIE
CHÓR
FOTO-GALERIA
MISTRZOWIE KODOWANIA
WYDARZENIA SZKOLNE
KONKURSY
SPOTKANIA Z RODZICAMI
KALENDARZ SPORTOWY
SPOTKANIA Z RODZICAMI
Lp.ZadaniaTerminUwagi
1.Spotkanie z rodzicami uczniów klas I01.09.2016r. 
2.Spotkanie z wychowawcami13.09.2016r.
16.00 SP
16.30 gim.
Wybór rad oddziałowych i Rady Rodziców Szkoły Przedstawienie Statutu i regulaminów Szkoły, określenie wymagań edukacyjnych, Informacje o przebiegu egzaminu
3.Spotkanie z policjantem i wychowawcami klas08.11.2016r. S 09.11.2016r. G
godz. 16.30
przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Informacja o wynikach w nauce i zachowaniu
4.Zebranie z wychowawcami klas4 i 5.12.2016r.Informacja o przewidywanych ocenach z przedmiotów nauczania i zachowania
5.Dzień Otwarty Szkoły04.12.2016r.Występy, wystawy, kiermasze, rozmowy indywidualne
6.Spotkanie z pedagogiem, psychologiem i wychowawcami klas10.01.2017r. – SP 11.01.2017r. – GIM godz. 16.30Informacja o wynikach nauczania w I półroczu
7.Spotkanie z wychowawcami klas przystępujących do egzaminu21.03.2017r.SP 22.03.2017r.GInformacja o wynikach w nauce i zachowaniu. Przypomnienie instrukcji przebiegu egzaminu gimn.
8.Spotkanie z wychowawcami klas23.05.2017r.SP
24.05.2017r.G
Rozmowy indywidualne nt. przewidywanych ocen z poszczególnych przedmiotów nauczania i zachowania