ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
DLA RODZICÓW
i-DZIENNIK
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
WOLONTARIAT
SPORT
KOŁA DZIENNIKARSKIE
CHÓR
FOTO-GALERIA
MISTRZOWIE KODOWANIA
WYDARZENIA SZKOLNE
KONKURSY
SPOTKANIA Z RODZICAMI
KALENDARZ SPORTOWY
Patron naszego Gimnazjum
Uroczystość nadania imienia ks. Jana Twardowskiego naszej szkole odbyła się 14 maja 2009r. Tego samego dnia nasze Gimnazjum otrzymało sztandar.


POSZUKIWANIE PATRONA SZKOŁY

W tym roku mija już 9 lat odkąd funkcjonują gimnazja. Na terenie naszej gminy są trzy: w Łęczycach, Strzebielinie i Bożympolu Wielkim. Te dwie pierwsze placówki mają już swoich patronów: w Łęczycach Adam Loret, natomiast w Strzebielinie jest nim bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń. Gimnazjum w Bożympolu jako jedyne nie ma jeszcze swojego patrona, ale tylko oficjalnie, ponieważ już od początku roku szkolnego zostały podjęte działania, aby nasza placówka miała swojego patrona.

Szukaliśmy osobowości, która będzie jednoczyć społeczność szkolną, byłaby dla nas drogowskazem w uczeniu szacunku do osoby ludzkiej i życia, wrażliwości, wiary w siebie i tolerancji, uczciwości i pracowitości, a także miłości do małej i dużej ojczyzny. Uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami podawali kandydatury, z których ostatecznie wyłoniono sześć najczęściej się pojawiających: bł. Alicję Kotowską, Augustyna Necla, kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Twardowskiego, Jana Pawła II oraz Ofiary Katynia. Zadaniem każdej klasy było przygotowanie w dowolnej formie prezentacji oraz gazetki szkolnej na temat proponowanego patrona. Aby zmobilizować uczniów do aktywnego działania ogłoszono konkurs na najbardziej interesujące przedstawienie postaci. Zmagania poszczególnych klas oceniała komisja , w skład której wchodzili m.in. emerytowani nauczyciele. Na uwagę zasługuje fakt, że gimnazjaliści bardzo się zaangażowali w swoje prace. Wykazali się pomysłowością i niesamowitymi umiejętnościami: były inscenizacje wg własnoręcznie pisanych scenariuszy, scenki teatralne, prezentacje multimedialne, piosenki i estetyczne, bogate w treść gazetki. Uczniowie z kl. II b oraz III b w nagrodę za najciekawsze prezentacje uczestniczyli w darmowej wycieczce do Sopotu, podczas której było zwiedzanie miasta, ale też warsztaty ze sztuki prowadzone przez wykładowcę Uniwersytetu Gdańskiego.

Niezwykłych emocji dostarczył dzień głosowania na patrona. Wcześniej uczniowie przedstawiali kandydatów społeczności szkolnej, ale też rodzicom przybyłym na spotkanie. Nad poprawnością tych demokratycznych wyborów czuwała komisja uczniowska. Wszyscy byli bardzo przejęci i poważnie potraktowali swoje decyzje. Wyniki głosowania wskazały, iż to właśnie ks. Jana Twardowski zostanie patronem Gimnazjum w Bożympolu Wielkim. Poeta – kapłan znany chyba wszystkim.

Przed nami niezliczona ilość działań wychowawczych – zaplanowaliśmy już uroczyste akademie, konkursy literackie, recytatorskie, a nawet wycieczkę do Warszawy – śladami ks. Jana Twardowskiego. Nasz przyszły patron urodził się 1 czerwca – w dniu święta wszystkich dzieci, w dniu, który tradycyjnie jest już u nas w szkole świętem sportu obchodzonego wspólnie ze szkołą podstawową. Będziemy więc mieli kolejny powód do świętowania – obchody patrona Szkoły Podstawowej Janusza Kusocińskiego i Gimnazjum z patronem ks. J. Twardowskim - właśnie w Dniu Dziecka.

Z chwilą, kiedy okazało się, kto będzie naszym patronem, nawiązaliśmy kontakt z rodziną ks. Twardowskiego. Otrzymaliśmy już dwa listy, pełne ciepła i serdeczności, w których siostra kapłana- poety wyrażą zgodę , aby naszą szkołę oddać pod patronat ks. Jana Twardowskiego. Swój list zakończyła słowami: ,,Ogromnie się cieszę, że następna grupa młodzieży wychowywać się będzie w wierności Bogu i służbie Ojczyzny pod opieką Nauczycieli, Wychowawców i Rodziców w Bożympolu Wielkim”.
Ks. Jan Twardowski to osoba szczególna. Budzi ogromny szacunek i jest dla wielu ludzi wielkim autorytetem moralnym, człowiekiem pełnym serdeczności, ciepła, pokory, a do tego skromnym. Żywimy nadzieję , że właśnie te cechy posłużą młodzieży za wzór do naśladowania, a nauczycielom - wychowawcom pomogą w kreowaniu prawidłowych postaw wśród wychowanków.KSIĄDZ JAN TWARDOWSKI


Ksiądz Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie, z którą związany był przez większość swojego życia. Ukończył tam szkołę powszechną, Gimnazjum oraz Liceum imienia Tadeusza Czackiego. Współredagował międzyszkolne pismo młodzieżowe "Kuźnia Młodych". Zadebiutował w 1937 roku tomikiem wierszy pt. "Powrót Andersena". Studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas powstania warszawskiego służył w szeregach Armii Krajowej i został ranny. W 1949 roku ukończył tajne Seminarium Duchowne w Warszawie. Po raz pierwszy posługę kapłańską jako wikariusz pełnił w parafii w Żbikowie. Tam również uczył religii w szkole dla dzieci upośledzonych umysłowo.

Od 1959 roku aż do śmierci był rektorem kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie. Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi ludźmi, m.in. poetką Anną Kamieńską, której pomógł po śmierci męża i dedykował słynny wiersz "Śpieszmy się". Uhonorowany został m.in. Nagrodą im. Brata Alberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej, nagrodą "TOTUS" nazywaną "katolickim Noblem", Orderem Uśmiechu, nagrodą "PEN Clubu" im. Roberta Gravesa za całokształt twórczości. Ksiądz Jan Twardowski zmarł 18 stycznia 2006 roku, pochowany został w krypcie dla zasłużonych w Świątyni Opatrzności Bożej.

Swoje wiersze opublikował w licznych tomikach, m.in.:

„Powrót Andersena”
„Niebieskie okulary”
„Zeszyt w kratkę”
„Który stwarzasz jagody”
„Patyki i patyczki”
„Rachunek dla dorosłego”
„Nie przyszedłem Pana nawracać”
„Elementarz księdza Jana”


CIEKAWOSTKI O PATRONIE

• Ulubioną książką z dzieciństwa księdza Twardowskiego były „Baśnie” Andersena.

• Pierwszy proboszcz Księdza – wówczas wikariusza w Żbikowie – nazywał się Franciszek Dyżewski.

• Słynny wiersz „Do moich uczniów” powstał, gdy poeta pracował w szkole dla dzieci umysłowo upośledzonych w Żbikowie.

• Legenda głosi, że zegar w kracie kościoła Sióstr Wizytek przyniósł sam król Jan Kazimierz.

• Jan Paweł II cenił poezję ks. Twardowskiego, co wyrażał w listach do niego.

• Poeta nazywał siebie Janem od Biedronki.

• Ksiądz Jan w swoim mieszkaniu gromadził pamiątki od przyjaciół. Piec węglowy w pokoju stanowił swego rodzaju „pamiętnik”, podpisywali się na jego kaflach goście Poety.

• Wiersze księdza Jana Twardowskiego były tłumaczone na wiele języków, m.in. hebrajski, czeski, rosyjski, węgierski.

• Poeta zawsze interesował się tym, jak ubierają się i czeszą ludzie.

• Ksiądz Twardowski jest patronem kilkudziesięciu polskich szkół.

• Gimnazjum w Bożympolu Wielkim otrzymało zgodę na patronat od samej Siostry księdza Jana Twardowskiego - Pani Haliny Truszkowskiej.