ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
DLA RODZICÓW
i-DZIENNIK
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
WOLONTARIAT
ZBIÓRKI/AKCJE EKOLOGICZNE
SPORT
KOŁA DZIENNIKARSKIE
CHÓR
FOTO-GALERIA
FILMOTEKA
KFF-LOREM IPSUM
MISTRZOWIE KODOWANIA
WYDARZENIA SZKOLNE
KONKURSY
SPOTKANIA Z RODZICAMI
KALENDARZ SPORTOWY
Rada Rodziców Gimnazjum
RADA RODZICÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/17
Waldemar Jakiel - przewodniczący
Katarzyna Wejher - z-ca przewodniczącego
Alicja Seta-skarbnik
Aleksandra Miotke-protokolant