ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
DLA RODZICÓW
i-DZIENNIK
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
WOLONTARIAT
SPORT
KOŁA DZIENNIKARSKIE
CHÓR
FOTO-GALERIA
MISTRZOWIE KODOWANIA
WYDARZENIA SZKOLNE
KONKURSY
SPOTKANIA Z RODZICAMI
KALENDARZ SPORTOWY
Historia szkoły
Gimnazjum w Bożympolu Wielkim jako samodzielna jednostka istnieje od 01.09.2001r. Wcześniej, w latach 1999 – 2001 funkcjonowało w Zespole Szkół. Dyrektorem Zespołu Szkół, a później gimnazjum wyłonionym w drodze konkursu, została pani Barbara Mucha. Od 01.09.2007r funkcję dyrektora gimnazjum sprawowała pani Danuta Milewczyk.

14 maja 2009 roku miało miejsce uroczyste nadanie imienia oraz sztandaru szkole. Patronem gimnazjum został ks. Jan Twardowski, człowiek o bogatym wnętrzu oraz wielkim talencie literackim. Dzień 14 maja był historycznym wydarzeniem dla wszystkich uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Ten dzień na zawsze będą pamiętali wszyscy, którzy uczestniczyli w tej wspaniałej uroczystości.

Od 01.09.2012 roku Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego powtórne zjednoczyły się i powstał Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim. Funkcję dyrektora sprawuje pani Danuta Milewczyk.

W roku szkolnym 2012/2013 do Zespołu Szkół w Bożympolu Wielkim uczęszcza 350 uczniów.

Gimnazjum obecnie liczy 5 oddziałów, w których uczy się 106 uczniów.

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą korzystać z nowoczesnych pracowni z dostępem do Internetu, pełnowymiarowej sali gimnastycznej i boisk sportowych. Szkoła realizuje projekty unijne, programy innowacyjne w zakresie poznawania kultury regionalnej, edukacji europejskiej, promocji zdrowia i czynnego wypoczynku. Podejmuje również działalność profilaktyczną i wychowawczą dostosowaną do potrzeb środowiska. Uczniowie aktywnie uczestniczą w wielu konkursach, nie tylko przedmiotowych oraz zawodach sportowych i osiągają dobre rezultaty.

Twardziak