ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
DLA RODZICÓW
i-DZIENNIK
PODSTAWÓWKA
GIMNAZJUM
WOLONTARIAT
SPORT
KOŁA DZIENNIKARSKIE
CHÓR
FOTO-GALERIA
MISTRZOWIE KODOWANIA
WYDARZENIA SZKOLNE
KONKURSY
SPOTKANIA Z RODZICAMI
KALENDARZ SPORTOWY
§ 34 ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) i innymi bibliotekami obejmują:

1) z uczniami:
a) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;
b) przygotowanie do samokształcenia;
c) stały kontakt biblioteki z łącznikami klasowymi;
d) indywidualne rozmowy z czytelnikami;

2) z nauczycielami:
a) indywidualne kontakty;
b) sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli;
c) spotkania w bibliotece z nauczycielami różnych przedmiotów;
d) spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych;

3) z rodzicami (prawnymi opiekunami):
a) współpraca z radą rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki;
b) przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców;
c) pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych;
d) indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci;
e)udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

4) z bibliotekami:
a) organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń;
b) prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych;
c) spotkania, odczyty, konferencje metodyczne, szkolenia.